Jautienos guliašas

Pašalinkite riebalus iš jautienos faršo

Turinys

  prarasti riebalai šalia klubų

  Pačius didžiau­sius ir stam­biau­sius nupjaus­ty­kite, nes jie troš­ki­nant neiš­tirps, tuo tarpu plo­nesni rie­ba­lai išsi­ly­dys. Taip pat paša­lin­kite visas stam­bes­nes saus­gy­sles, jei tokių bus. Iškart atkreip­kite dėmesį kaip eina rau­menų skai­du­los ir nepa­mirš­kite, kad kai iškeps mėsą BŪTINAI rei­kės pjaus­tyti sker­sai šioms skai­du­loms.

  numesti svorio traducere romana

  Mėsą nusau­sin­kite, pabars­ty­kite druska ir pipi­rais ir dėkite kepti į puodą, kuriame mėsą vėliau troš­kin­sime. Mėsos gabalą apke­p­kite iš vie­nos pusės apie 2—3 min arba iki kol gra­žiai paru­duos ir tiek pat iš kitos. Apkeptą mėsos gabalą dedame į lėkštę, o į tą patį puodą dedame žie­dais ar pus­žie­džiais  supjaus­ty­tus svo­gū­nus.

  ypač riebalų nuostoliai

  Jei rei­kia įpil­kite dar alie­jaus. Svo­gū­nus kepame tol kol jie pagels ir suminkš­tės, sude­dame smul­kintą čes­naką ir dar pake­pi­name viską 2—3 min.

  prarasti riebalų vidurį

  Iškep­tus svo­gū­nus paskirs­ty­kite į puodo kraš­tus, o į puodo vidurį įdė­kite mėsą. Supil­kite sul­tinį, sudė­kite prie­sko­nius ir pakai­tin­kite kol vis­kas užvirs. Užvi­rus, puodą užden­kite dang­čiu ir įdė­kite į iki laips­nių įkai­tintą orkaitę.

  guminis svorio metimo kostiumas

  Iš puodo išim­kite mor­kas ir dalį svo­gūnų, lauro lapus išme­s­kite,  o liku­sius svo­gū­nus ir tai kas liko po mėsos troš­ki­nimo sul­ti­nys, rie­ba­lai, mėsos gaba­liu­kai sutri­name su trin­tuvu blen­de­riu — tai bus padažas. Dabar jau galite pjaus­tyti mėsą sker­sai rau­menų skai­du­loms!!!

  laikas, per kurį reikia numesti riebalus